Webinar – När skollogistiken ställs på sin spets

Hur säkerställer en kommun att beslut om skolplacering och skolskjuts sker integrerat och rättssäkert? Vi höll i ett kostnadsfritt webinar den 5 maj där du bland lärde dig mer om skolplacering, beslutsfattande och planering av skolskjuts.

Under de senaste decennierna har skollogistiken i många kommuner försvårats markant. Bland annat till följd av att…

  • det fria skolvalet har slagit igenom på allvar och en mycket större andel av eleverna väljer nu skolor som inte är deras traditionella anvisningsskola
  • besparingskrav på skolskjutsen har lett till en mer individualiserad handläggning med större krav på transparens och rättssäkerhet
  • en allt större friskoleandel har lett till större årlig variation i utbudet av skolplatser vilket försvårar lokal- och trafikplanering

För att allt detta ska fungera är gemensam data och integrationer viktiga!

När skollogisitken ställs på sin spets 2