Skolskjuts

För specialister inom skolskjutsplanering

addnode_Still_4

Skjuts+ är ett planeringsverktyg för skolskjutsbranschen

S+

Skjuts+

Systemet ger dig tillgång till ett komplett IT-stöd för planering av skolskjutsturer, fördelning av elever på turer, volymberäkning av kilometer och tid, kostnadsberäkning samt rapporter med detaljerad information till buss- och taxibolag, politiker, lärare, föräldrar och elever. Skjuts+ är inte bara ett planeringsverktyg för skolskjutsturer utan har även tillgång till all kollektivtrafikdata som finns i de olika databaserna hos våra Rebuskunder. På så vis kan ni skapa synergier mellan ren skolbusstrafik och regional kollektivtrafik. Med vår avancerade sökmotor hittar systemet sedan den bästa elevresan mellan hemmet och skolan oavsett om det är med skolbussen, linjebussen eller har byte mellan de båda trafikslagen.


I Skjuts+ är kartan central. Här kan du välja att visa och/eller rita ut de turer, skol/linje-hållplatser, skolor och elever som du vill arbeta med. På så vis skapar Skjuts+ en användarvänlig och visuell upplevelse kring hur turerna går, var hållplatserna finns och var eleverna på de olika skolorna bor. För att kunna lagra all data som behövs består Skjuts+ av flertalet register för exempelvis elever, turer, skolor, hållplatser och regelverk.


Skjuts+ utvecklas kontinuerligt och i samråd med våra kunder. Vid vår årliga användarträff går vi igenom systemet och kunderna ger förslag på utveckling. Det finns även tid för diskussion av andra gemensamma frågor. Användargruppen är ett unikt och mycket kompetent nätverk som uppskattas av våra kunder.

Vega_negativ_RGB_ny

Vega är ett samarbete mellan tre företag inom skolskjuts  och skolavtal där Skjuts+ är Forsler & Stjernas bidrag till Vega.  Tillsammans med de andra bolagen har vi skapat sömlösa integrationer, och det skapar ojämförbart kraftiga synergier.

Vega är framtiden inom skolskjuts.

Vega hade inte funnits om det inte vore för API. Det är en förutsättning för den sömlösa dataöverföringen mellan systemen.

API står för Application Program Interface och är en teknologi som på ett säkert och effektivt sätt kan leverera information och data mellan olika system. Man skulle kunna kalla det broar av information mellan system som kan föra över data helt enligt GDPR men också skapa tekniska möjligheter till ny funktionalitet för sådant som tidigare var omöjligt. På detta sätt är det lite spindeln i nätet där vi och andra kan bygga fantastiska tjänster och systemlösningar. Skjuts API har använts som grundsten när vi byggde Vega och entreprenörsportalen. Det har också använts av kunder för att utveckla egna applikationer så som ”Bussklubben”. Möjligheterna är enorma, det handlar bara om att vara tillräckligt uppfinningsrik!

Med Skjuts API paketerar vi relevant data från Skjuts+ databas. Exempel på paketerad data är detaljerad turinformation i form av tidtabeller och geografisk information för projicering på en karta, information om elever och deras pålagda turer, skolskjutsbeslut, kommuntillhörighet, veckovisa trafikeringsscheman och mycket mer. Användningsnyttan av ett API är främst att komma åt viktig, och för kunden relevant data, och att möjliggöra integrationer mot andra system/tjänster så som kommunens e-tjänst, webbkartor, inventeringsverktyg, statistikmotorer och andra tekniska plattformar.

Vi nöjde oss inte med att bara förenkla elevimporten. Nej, allt ska över! Våra smarta ruttmotorer som planerar exakt vilken som är den bästa hållplatsen och den bästa skolskjutrutten behöver också flödas till andra Vega-system.

Det finns massvis av intressant data i Skjuts+ som entreprenörerna vill ta del av. Därför skapade vi Entreprenörsportalen som är en webbaserad tjänst där trafikföretagen kan logga in och ta del av tidtabeller för hur bussarna går samt vilka elever som åker på de olika avgångarna. Portalen utvecklades för att möta de behov som trafikledare och busschaufförer ställs inför i vardagen, allt för att ha en digital hantering av all kommunikation mellan trafikplanerare, trafikledning och chaufför.

Vi gillar innovation!

Så när vår kund, Region Värmland, ville bygga en häftig applikation med hjälp av vårt API var det en självklarhet att lösa allt som behövdes för att få det att rulla. 

Vi ser gärna fler innovationer bland våra kunder så som https://www.bussklubben.se/

Har du en idé? Hör av dig!

Nyttan kanske talar för sig själv, men med vårt API kan data om en skolskjutsplanerad elev flöda vidare till andra bokningssystem, så som för skoltaxi. Allt på ett säkert, GDPR-säkrat och på kundens villkor.

Inga mera blanketter eller excelfiler. API ersätter allt. 

Skjuts+ kan användas för att planera skolskjutsturer ner på individnivå. Det finns därför inget hinder att använda denna data via API och visa den planerade turen på elevens individuella schema. 

Vi ser bara möjligheter.

"När jag arbetade som trafikplanerare kunde jag bara göra skolskjutsen bättre, effektivare och billigare för "mina" kommuner. Jag var dessutom begränsad i de verktyg som jag använde.

Nu som utvecklingschef för ett system som planerare trafiken för över 100 kommuner får små ändringar enormt genomslag. Det ger mig motivation varje dag att göra det lite bättre. "

Anders Jarl, Utvecklingschef Skolskjuts
andersJ2

Vega kundträff 2023

Under början av november arrangerade vi tillsammans med våra partners Sokigo och Mitt skolval Vegas årliga användarträff med fokus på skolskjutsverksamheten. Det blev två dagar fyllda av intressanta föredrag, givande diskussioner och spännande samtal.

Läs mer

Responsible Business Challenge

Vi har under de senaste fem veckorna tillsammans med våra systerbolag inom Addnode Group Process Management deltagit i Responsible Business Challenge för att boosta vårt klimatarbete. Responsible Business Challenge är ett initiativ sprunget ur koncernens interna hållbarhetsforum. Vi har under utmaningen kartlagt våra arbetsresor, undersökt vår energikonsumtion, våra leverantörer och inköp, utvärderat vår affärsmodell och lärt oss hur vi klimatkompenserar på bäst sätt.

Läs mer