Trafikplanering

Rebus - Hela sveriges planeringssystem

Nimbly Hero image
Rebus
Image trafikplanering

Rebus är ett planeringsverktyg för kollektivtrafikbranschen. Systemet används vid tidtabellsplanering, omloppsplanering och produktionsberäkning. Med din trafikdata i Rebus kan du enkelt generera publika tidtabeller och hållplatsanslag med våra print-tjänster eller få ut din trafikdata i publika söktjänster genom exempelvis ETIS.

 

Rebus kartmodul förser hållplatslägen och länkar i Rebus med geometrier, det vill säga läge och sträckning i en karta. I Rebus kartmodul finns stöd för att hantera hållplatser, körlänkar, tomkörningar, signalprioritering och polygoner för närtrafik.

 

Rebus är förutom ett planeringsverktyg er kompletta trafikdatabas för överföring av planerad trafikdata till andra databaser och system. I Rebus är trafiken strukturerad med tidtabellen som central och sammanhållande punkt, vilket ger en logisk struktur för att bibehålla datakontroll och konsistens.

 

Rebus har i olika versioner och datormiljöer använts sedan 1989 då den första kommersiella versionen lanserades. Programmet är sedan dess omarbetat vid ett flertal tillfällen men grundidén har kunnat behållas. I över 30 år har vi tillsammans med våra kunder utvecklat systemet och tillsammans hittat lösningar och standarder som passar de svenska trafikhuvudmännen. Det är därmed ett unikt erfarenhetskapital inbyggt i systemet, vårt företag och våra kunder.

En grundfilosofi är att centralisera allt underhåll av trafikdata till ett ställe och sedan vid behov exportera dessa till övriga kringsystem. All uppdatering och övrigt underhåll skall bara behöva ske på ett ställe, nämligen i Rebus.

  • Export Module
  • Change Planner
  • Rebus
  • Map Module
  • Rebus API

Under 2022 släppte vi ett effektivare verktyg för att exportera data från Rebus. Med exportprofiler och schemaläggning går det att automatisera export av data på ett mycket effektivt sätt. Detta ger er möjlighet att skapa flöden av data till andra system med tätare intervall och utan personbundenhet.

Profiler
Ni kan spara ner profiler med förinställda val av trafik och urval. Ni kan till exempel ha en sparad profil när ni exporterar till resesök och för export till biljettmaskiner. Nästa gång ni önskar göra en export laddar ni upp er profil och kör igång exporten. Vid tidtabellskiften behöver ni uppdatera era profiler för att läsa in rätt trafik.

Schemalagda exporter
Varje profil kan schemaläggas och läggs på en server. Ni kan till exempel köra schemalagda exporter på era profiler under nätterna och ha färdiga exportfiler
till morgonkaffet.

Med Ändringsplanering kan du snabbt göra ändringar i planerad trafik för att hantera tillfälliga förändringar. Tidigare tidskrävande insatser går att effektivisera markant med denna modul. Du väljer vilken trafik som är berörd och mellan vilka datum ändringen ska gälla. Därefter kan du påbörja förändringen av din trafik under berörd period. Programmet sköter alla bakomliggande kopieringar och giltighetsförändringar. Innan du väljer att skapa din ändring finns möjlighet att återanvända en tidigare ändring, till exempel ett årligt återkommande evenemang eller en omledning av trafik som är vanligt förekommande vid avstängningar.

 

Turbas är ett ekonomihanteringssystem till Rebus där det går att få ut entreprenörs-avräkningar baserade på Rebus produktionsberäkning. Turbas grund består av modulerna Import, Manager och Rapport. Utöver detta går det att köra tilläggs-modulen Uppfölj.

Print-tjänster

Utifrån kundens behov tar vi fram kundspecifika system som skapar tidtabeller baserade på Rebus-databasen. Dessa system publicerar data via mallar gjorda efter kundens grafiska profil och önskemål.

Print4web

Print4web erbjuder en effektiv arbetsprocess och ett programstöd som automatiserar hela processen och underlättar publiceringen av tidtabells-information på kunds hemsida.

Personliga tidtabeller

Personliga tidtabeller är ett webbgränssnitt som läser upp resenärens valda tabeller direkt i enheten hen använder. Resenären kan även välja att skicka valda tabeller till sin mejladress.

Tillgänglighetsanpassade tidatebeller

Vi erbjuder framtagning av tillgänglighets-anpassade tidtabeller med publicering direkt upp på er hemsida med Print4web. Tidtabellerna uppfyller riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) och är testade med Adobe Acrobat Fullständig kontroll/Tillgänglighetskontroll.

 

Med Realtidsstatistik i Rebus kan ni se er loggade realtid direkt i Rebus tabeller. Med färgmarkeringar kartlägger ni snabbt på vilka turer och hållplatser förseningar uppstår.

 

Relevanta turer i Rebus markeras upp i olika färger efter graden av försening. Om ni håller muspekaren över tidtabellstiden så kommer ni att se den aktuella realtiden som ett klockslag.

Om ni använder er av Flowmapper för generering av optimerade tidtabeller erbjuder vi import direkt in i Rebus. Flowmapper Timetable AI använder bussarnas faktiska körtider som grund, och tar fram optimala tidtabeller med hjälp av artificiell intelligens. Dra ner på regleringstid, restid och få en mer punktlig kollektivtrafik, till lägre kostnad. Bra för resenärerna, miljön och ekonomin.

Responsible Business Challenge

Vi har under de senaste fem veckorna tillsammans med våra systerbolag inom Addnode Group Process Management deltagit i Responsible Business Challenge för att boosta vårt klimatarbete. Responsible Business Challenge är ett initiativ sprunget ur koncernens interna hållbarhetsforum. Vi har under utmaningen kartlagt våra arbetsresor, undersökt vår energikonsumtion, våra leverantörer och inköp, utvärderat vår affärsmodell och lärt oss hur vi klimatkompenserar på bäst sätt.

Läs mer

Rebus Användarmöte 2024 - SAVE THE DATE

Nästa år besöker vi Länstrafiken i Västerbotten för Rebus Användarmöte. Detta blir första gången mötet hålls i Skellefteå. Rebus användarmöte har arrangerats sedan 1991 av Forsler & Stjerna. Vi flyttar runt mötet hos våra Rebuskunder och passar på så vis på att besöka en av våra kunder, dela erfarenheter och inspireras av hur kollektivtrafiken både står inför samma och olika utmaningar.

Vi ser redan fram emot att träffa alla våra Rebuskunder igen!

Läs mer

Rebus Användarmöte 2023

En tid har passerat sedan ett lyckat, trevligt och givande användarmöte med runt 90 deltagare från hela kollektivtrafik-Sverige samlade i Göteborg. Vi är väldigt tacksamma för våra kunders och samarbetspartners deltagande och den värdefulla input vi fått möjligheten att samla in. Vi är även glada över att få möjligheten att stå värd för ett nätverk med så många bransch-kollegor samlade för att utbyta erfarenheter.

Läs mer