Webinar: DinTur pratar om export och automation

Din Tur är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept för kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Med hjälp av bland annat Forsler & Stjernas Exportmodul har de arbetat med schemalagda exporter och automatisering av exportflödet. De förser på så vis sina resenärer med dagsfärsk trafikdata för planerad trafik, dagligen, utan ​manuella ingrepp. Genom att aktivt arbeta med robotstyrd processautomation (RPA) frigörs tid och resurser från monotona, tidsödande uppgifter och manuella felkällor försvinner.

Låter mer tid och mindre fel som någonting för er! Webbinariumet sändes i april 2024, men vi vi har spelat in det åt dig! 

Maila till carl.schalen@fskab.se så får du en länk