Skjuts logga

Webinar – När skollogistiken ställs på sin plats

När skollogistiken ställs på sin spets
Hur säkerställer en kommun att beslut om skolplacering och skolskjuts sker integrerat och rättssäkert? Vi bjuder nu in till ett kostnadsfritt webinar den 5 maj där du bland annat kommer få veta mer om skolplacering, beslutsfattande och planering av skolskjuts.

Under de senaste decennierna har skollogistiken i många kommuner försvårats markant. Bland annat till följd av att…

  • det fria skolvalet har slagit igenom på allvar och en mycket större andel av eleverna väljer nu skolor som inte är deras traditionella anvisningsskola
  • besparingskrav på skolskjutsen har lett till en mer individualiserad handläggning med större krav på transparens och rättssäkerhet
  • en allt större friskoleandel har lett till större årlig variation i utbudet av skolplatser vilket försvårar lokal- och trafikplanering

För att allt detta ska fungera är gemensam data och integrationer viktiga!

Under detta webinar kommer vi belysa skolval, skolskjuts, trafikplanering och mycket annat. Dessutom kommer vi avsluta med gruppdiskussioner kring aktuella ämnen som elevplacering och myndighetsutövning.