Importera optimerade tidtabeller från Flowmapper

Använder ni er av Flowmapper för att optimera er trafik utifrån faktiska körtider? Då är ni bara ett par knapptryck ifrån att importera tidtabellen till planeringssystemet Rebus. Gör som Region Uppsala och börja använda er av optimerade tidtabeller för att minska väntetider, öka punktligheten och därmed även öka kundnöjdheten. Bra för resenärerna, miljön och ekonomin!

Läs mer om Flowmappers optimerade tidtabeller  eller kontakta oss om ni vill veta mer om vår importfunktion.