Monitorer

Trafikinformation där du behöver den

Trafikinformation

Avgångsmonitorer med realtidsinformation

monitor

Data över planerad trafik ligger i grunden för all trafikinformation. Som komplement till söktjänster och tidtabeller kan det finnas behov av avgångsmonitorer. Via Etis sätter vi upp bakomliggande förutsättningar för att era avgångsmonitorer ska visa korrekt data till era resenärer. Vi visar avgångs- eller ankomsttider från valfri hållplats, realtid och
trafikstörningsmeddelande på berörda avgångar.