Etis

Molntjänster för trafikinformation och planering av resor

Trafikinformation
Etis3

ETIS är ett samlingsnamn på ett antal SaaS molntjänster för trafikinformation och planering av resor där kunden via olika typer av anrop kan få ut viktig information för sin verksamhet och för sina olika system. ETIS är på så sätt motorn bakom många vanliga funktioner i andra system och har därför inget eget gränssnitt. ETIS har i dagsläget över 30 olika former av klienter. Vi utformar ett individuellt paket utifrån varje kunds specifika behov om våra befintliga inte räcker till.

Idag är de mest centrala funktionerna för ETIS:

Reseplanering från A till B 

ETIS ger tillgång till ett komplett utbud av resevalssökningar mellan två valfria punkter- från enkla sökmetoder mellan två hållplatser till de mest avancerade sökmöjligheterna mellan tex aktuell GPS-position eller en valfri adress. Verkliga gångvägar och gångtider beräknas utifrån vägnätet med de vägar som är anpassade för gång.

Avgångsmonitorer med realtidsinformation 

Avgångs- alt. ankomsttider från valfri hållplats inklusive realtid och trafikstörningsmeddelande på berörda avgångar.

Sökning i tidtabeller 

Linjetidtabeller i XML- samt PDF-format med trafikmyndighetens grafiska layout.

Hållplatsinformation 

Information om hållplatser, tillhörande hållplatsläge och deras koordinater. Sökning på hållplatser efter deras benämning, inom en viss kommun, i närheten av en viss GPS-punkt m.m. Information om hållplatsutrustning, skyltar och funktionsvariationsanpassning m.m.

Prisinformation till biljettsystem och mobila applikationer 

Levereras integrerad i varje föreslagen resa A till B.

Multimodal reseplanering, reseplanering med flera trafikslag (bil/cykel - kollektivt) 

ETIS integrerar ett flertal olika söksystem för multimodal reseplanering i en gemensam plattform med ett lättillgängligt gränssnitt. Det bör noteras att utbudet av ETIS-tjänster är direkt beroende av underliggande data som Trafikhuvudmannen har tillgång till. 

Realtidsinformation och aktuell trafikinformation 

Planerad trafikdata ligger till grund för alla resevalssökningar. Sökmotorerna integrerar aktuell realtidsinformation som är relevant för föreslagna resor, detta som tilläggsinformation till planerade tidtabellstider. Realtidsinformation kan hämtas från olika systemleverantörer och anslutningar finns etablerade till alla realtidssystem som förekommer runt om i landet.

Länsöverskridande reseplanering 

ETIS kan integrera data från fler än en trafikhuvudman, t. ex så ger Skånetrafikens och Rejseplanens data en sömlös integration över gränsen Sverige – Danmark inklusive realtidsinformation från båda länder. Integration mellan länen i södra Sverige ger aktuell reseinformation från åtta olika Trafikhuvudmän. Oftast förekommande, överlappande trafikdata samordnas dagligen med helautomatiserade tjänster. Detta möjliggör tillsammans med prisinformation även länsöverskridande biljettförsäljning.

Linjekartor 

Linjetyper och linjenätstyper ger aktuella trafikslag enligt Trafikhuvudmannens trafikuppdelning samt Linjeinfo, söktjänst för alla aktuella linjer och Hållplatser och tider längs en tur. Linjekartan visar även information om alla hållplatser längs en konkret tur i föreslagen resa. 

Tider längs en tur 

Utöver den planerade turen returnerar ETIS hela linjen, från start- till sluthållplats. Detta tillsammans med realtidsinformation förser resenärerna med en bra bild över när en buss kan förväntas anlända till just deras hållplats.

 

 

Geografisk redudant drift

För att förebygga produktionsstopp erbjuder vi tillsammans med vår leverantör av IT-infrastruktur (f.n. Nordlo), geografisk redundant produktionsmiljö som uppgradering för de mest känsliga delarna av ETIS. Det vill säga det som påverkar information i resenärernas appar, reseplaneringen på websidan samt biljettförsäljning. Detta innebär att vi tillsammans med vår driftpartner sätter upp en spegling av dessa tjänster i två oberoende serverhallar. Dessa är placerade på olika orter i landet (i dagsläget Lycksele och Malmö), anslutna till olika internetleverantörer samt olika elnäts-leverantörer. Vid driftstörning går driften omedelbart över utan att det påverkar tillgängligheten. 

 

Etis Beredskap

Produktionsstopp av ETIS och Reseplanerare web kan bli mycket besvärligt för THM och regionens resenärer. Det skulle exempelvis kunna innebära försäljningsstopp av biljetter  eller att resenärernas resesöksappar så såväl som sökmotor på websida slutar att fungera. Med ett beredskapsavtal kommer vår support att felsöka och åtgärda fel utanför kontorstid. 

I avtalet ingår ett bevakningssystem som kontinuerligt mäter av responstider genom att simulera anrop och kontrollerar att de olika biljett-stödtjänsterna och dess underliggande system svarar enligt angivna parametrar. Vid avvikelser larmas omedelbart personal för åtgärd. Bevakningssystemet innebär även att kunden själv inte behöver installera något eller ha kunskap om funktionaliteten, det behövs inte ens en felanmälan innan vi börjar arbetet med att identifiera och åtgärda felet.

Beredskapen kompletterar den georedudanta produktionsmiljön som även den är en driftsäkerhetshöjande tilläggstjänst. De båda tjänsterna avser att lösa olika problem och ersätter därför inte varandra. Enkelt uttryckt så höjer georedudanta produktionsmiljön säkerheten på hårdvaran och beredskapen på mjukvaran. 

Beredskapsavtalet omfattar de kritiska delarna av ETIS, dvs ”ETIS Biljetter” och ”ETIS MobiTime” samt ”Reseplanerare Web”. Den avtalade reaktionstiden är 2 timmar. Kunden kan välja på två nivåer: 

Obekväm arbetstid. Kompletteras produkternas ordinarie SLA med lördagar, söndagar, helgdagar mellan kl 9.00–17.00 samt vardagar 6.30–22.00

24/7 365. Tillsammans med produktens ordinarie SLA ge ett fullt skydd på årets alla timmar.