Utbildning i Skolskjutsjuridik

Kommande datum för utbildning: 10 november 2022
Anmälan ska ske via anmälningsformuläret.

Kursinnehåll

Du är kanske helt ny som skolskjutshandläggare eller arbetat några år men aldrig riktigt fått möjligheten att sätta dig ner och djupdyka i juridiken. Du kanske är trafikingenjör som börjar få en massa frågor från utbildningsförvaltningen, eller en skolchef som vill göra en översyn av skolskjuts och som därför behöva fräscha upp baskunskaperna. Oavsett så är detta en kurs för dig.

Exempel på vad som kursen svarar på

 • Vad är egentligen ”skolskjuts”? Jag går igenom begreppet och juridiken
 • Skollagen reglerar vem som har rätt till skolskjuts, men vad innebär det egentligen? Jag bryter upp paragraferna i olika sektioner och går igenom innebörden steg för steg
 • Kommunen får bestämma vilket avstånd som ska ge skolskjuts enligt Skollagen, men hur resonerar domstolarna med mätningen?
 • Hur ska en handläggare resonera när det kommer in en ansökan om skolskjuts med funktionsnedsättning som grund? Jag reder ut vanliga misstag
 • Vad gäller för elever med växelvis boende? )(OBS, det kan blir dyrt!)
 • Kärt barn har många namn, (vald skola, garantiskola, skolskjutskola osv.) Oavsett begrepp är det avgörande i hur du ska bedöma en ansökan som skolskjuts och hur du ska motivera ditt beslut. Det påverkar även en eventuell process i domstolarna.
 • Överklagandeprocessen, vad bör du alltid ha i åtanke?
 • I Skollagen står det att ”hemkommunen” ska betala. Men vad betyder det och vad finns det för undantag i praxis?
 • Det finns många olika sätt en kommun internt och ibland tillsammans med ett länstrafikbolag kan organisera sig. Jag går igenom de vanligaste uppdelningarna och ger min bild av för- respektive nackdelar.
 • Bland det svåraste som finns inom Skolskjutsbedömning är bedömningen av trafiksäkerhet. Jag går igenom övergripande praxis och problematiserar.
 • Skiljelinjen mellan Skolskjuts och Färdtjänst förklaras.
 • Jag kommer givetvis även svara på frågor från deltagarna under kursen

Modern undervisning

Under Corona 2020/2021 lärde vi oss alla hur enkelt det kan vara att delta på möten, webinars och utbildningar helt digitalt. Denna utbildning bygger på dessa erfarenheter och är 100% digital så att du kan delta oavsett var i Sverige du är och på dina villkor. När kursen är digital så slipper du också restid och logikostnader.

Efter att du har anmält dig till kursen kommer jag skicka ut en kalenderbokning med länk till utbildningen som kommer hållas på Microsoft Teams. Du behöver inte ha någon speciell licens eller ladda ner något program utan kan delta via din webbläsare. Du får välja själv om din webkamera ska vara på under kursen.

Kursledare

”Martin Fagerberg är vad man kan kalla en superbyråkrat. En fot i juridiken och en fot i verkligheten gör att han inte bara gör rätt, han gör saker på rätt sätt. Martin är generalist inom att effektivisera administrativa processer inom offentlig sektor och specialist inom skolskjuts och nu anställd hos oss för att driva på utvecklingen för en modern skolskjutshandläggning. Förutom utbildningar så bistår även Martin med sin expertis till kommuner som ser över sina regelverk, organisation eller som vill utreda om det finns pengar att spara inom skolskjuts.”

Jesper Stjerna. VD på Forsler & Stjerna Konsult AB

Villkor

Pris 5950kr per deltagare, ex moms

Deltagarna behöver inte ha en Microsoft Teams licens.

Fri avbokning gäller till fjorton dagar innan planerad kursstart. Avbokning efter dag fjorton eller uteblivet deltagande faktureras full avgift, dock men tillgodohavande för kommande utbildningar som gäller i 12 månader. Tillgodo motsvarar kursavgiften och inte kursen i sig. Tillägg kan senare göras för dyrare kurs. Tillgodo kan användas för annan deltagare i organisationen än den som ursprungligen var planerad.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in, eller flytta fram en kurs, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Kunden får då fri avbokningsrätt.

Endast personer från offentliga organisationer får delta. För undantag, maila kursledaren martin.fagerberg@fskab.se innan du anmäler dig

Anmälan ska ske via anmälningsformuläret.

Kursen och tillhörande material omfattas av upphovsrätt.

Kursen spelas in med syfte att utveckla kursens innehåll.

Klicka på länken för att få kursplanen som PDF: Kursplan