Skjuts logga

Skjuts+ Grundkurs
Innehåll: Grundläggande förståelse för systemet
Tid: Två dagar kl. 09:00-15:30
Plats: Digital

Skjuts+ Fortsättningskurs
Innehåll:
a) Samverkan mellan parterna i arbetsprocessen. Information och rutiner
eller
b) Fördjupning i systemets funktioner

Pris:
Skjuts+ Grundkurs: 8000 sek exkl. moms/deltagare
Skjuts+ Fortsättningskurs: Enligt offert

Kurstillfällen och anmälan:
Kurserna anpassas med hänsyn till anmälda deltagare. Det kan innebära att innehållet kan variera något mellan olika kurstillfällen.
Kontakta Anders Jarl för detaljer och datum.