Skjuts logga

Användarkurser SKJUTS+

Grundkurs

Innehåll: Grundläggande förståelse för systemet.
Tid: Två dagar. kl 09.00-15.30 dag 1. 9.00-15.30 dag 2.

OBS pga av Covid-19 är kursen flyttad till Teams.

Fördjupningskurs

Innehåll:

a) Samverkan mellan parterna i arbetsprocessen. Information och rutiner.
eller
b) Genomgång av systemets funktioner

Tid: en dag. kl 09.00 – 15.30

Kurstillfällen

Båda kurserna anpassas med hänsyn till anmälda deltagare. Det kan innebära att innehållet kan variera något mellan kurstillfällena. Kontakta gärna kundansvarig Anders Jarl för detaljer och för datum för kurser 2021.

Kurslokalen är Forsler & Stjernas lokaler i Malmö, S:t Gertrudsgatan 3Vi har avtal med The More lägenhetshotell, Norra Skolgatan 24. Hotellkostnaden ingår inte i kursavgiften.

OBS pga av Covid-19 är kursen flyttad till Teams.