Respons

Ärendehantering specialanpassat för Kollektivtrafikmyndigheter

Kundsupport extra bred

Webbaserat system för hantering av kundärenden.

logo-respons

 

Respons är ett webbaserat system för hantering av kundärenden, specialanpassat för Kollektivtrafikmyndigheternas verksamhet. Systemlösningen byggs i två separata instanser, en för kollektivtrafik (kallad KC) och en för färdtjänst- och sjukresor (kallad Serviceresor) efter deras olika specifika verksamhetsbehov. KC Respons hanterar tex. alla ansökningar om förseningsersättning, kontrollerar om kundens anspråk är befogat medan Serviceresor Respons hanterar alla ärende avs. taxiföretag som utför icke-linjelagd trafik.

Systemets grundfunktionalitet innehåller ca. 60 funktioner varav de mest centrala är:

- Hantering av förseningsavgifter. Ansökan kan enkelt kontrolleras mot turens planerade restid och på så sätt ta fram en specifik tur. Detta kan sedan användas för att kontrollera den faktiska restiden i kundens realtidssystem. Med Respons exportfunktion kan sedan ekonomiavdelningen genomföra utbetalningar med Swedbanks SUS. Systemet kan även hantera andra ersättningsmodeller än utbetalningar, så som värdecheckar.

- Synpunktshantering med koppling till planerad trafik. 

- Stöd för en effektiv kunddialog med automatiska svarsmallar med makron.

- Statistikmodul där data i Respons kan visas och exporteras. Perfekt för månadsuppföljningen! Exempelvis ersättningskrav och klagomål uppdelat per entreprenör.

- Möjlighet att använda flöden av ärenden till andra regioner som har Respons. 

Remissportal där externa aktörer kan utgöra remissinstans i ett ärende. Exempelvis kan en entreprenör få möjlighet att svara på ett ärende rörande ett klagomål. I portalen är personuppgifter bortrensade för att garantera efterlevnad av GDPR.