Forsler & Stjerna Konsult AB bildades i november 1990 av Karl Stjerna och Sten Forsler och det var även då den första versionen av Rebus utvecklades. Året därpå togs även första versionen av Elmer fram. Under åren har vår kundbas blivit större och för Rebus har vi idag 21 Trafikhuvudmän som kunder. År 2001 startades utvecklingen av Skolskjutssystemet Skjuts+ tillsammans med bolaget Thoreb, år 2014 blev Forsler & Stjerna ensamma ägare av systemet Skjuts+ som idag planerar trafiken för över 90 kommuner. År 2002 började Reseplanerarutvecklingen (Elmer, ETIS) som idag förser över 50 applikationer med data runt om i landet.

Fram till 2017 var Forsler & Stjerna ett personalägt bolag. Då bolaget stod inför ett generationsskifte togs beslut om att sälja bolaget till Addnode Group. Addnode Group är en svensk börsnoterad koncern vars B-aktie man hittar på Nasdaq Stockholm.

Skulle du vilja få en kundreferens till något av våra system behöver du inte leta länge. Med 30 år i branschen kan vi skryta med att vi finns nästan överallt. Faktum är att vårt Rebus finns i precis alla regioner, vårt skolskjutssystem planerar trafiken för snart 100 kommuner och vårt system för trafikinformation (ETIS) finns hos 18 trafikhuvudmän.