Instruktioner till ny kund – drift Acon

Lathund – kundinlogg ACON

SkjutsManual v1.2

Uppkoppling Skjuts+ via Fjärrskrivbord v.1

Installation Sophos VPN-klient

Manual import av Skjuts-data

Importmall Skolor Skjuts+

Importmall Elever Skjuts+

Manual Skjuts+ webb