Rebus Användarmöte 2023

Äntligen är anmälan till Rebus användarmöte 2023 öppen!

Vi kommer att vara i Göteborg den 30-31 augusti. Vi ser fram emot att träffa dig!

Är du intresserad av att delta men har inte fått någon inbjudan, kontakta info@fskab.se

Persontrafikmässan 2022 – Vega skolskjuts mässpremiär

Nu är det snart dags för 2022 års upplaga av Persontrafikmässan 25-27 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö!

Ni hittar oss i monter C04:31

Rebus och Respons användarmöte 7-8 september 2022

Rebus och Respons användarmöte kommer i år att hållas på Calmar Stadshotell i Kalmar 7-8 september 2022, vi ser fram emot att träffa dig!

Är du intresserad av att delta men har inte fått någon inbjudan, kontakta info@fskab.se

Skjuts logga

Webinar – När skollogistiken ställs på sin plats

När skollogistiken ställs på sin spets
Hur säkerställer en kommun att beslut om skolplacering och skolskjuts sker integrerat och rättssäkert? Vi bjuder nu in till ett kostnadsfritt webinar den 5 maj där du bland annat kommer få veta mer om skolplacering, beslutsfattande och planering av skolskjuts.

Under de senaste decennierna har skollogistiken i många kommuner försvårats markant. Bland annat till följd av att…

  • det fria skolvalet har slagit igenom på allvar och en mycket större andel av eleverna väljer nu skolor som inte är deras traditionella anvisningsskola
  • besparingskrav på skolskjutsen har lett till en mer individualiserad handläggning med större krav på transparens och rättssäkerhet
  • en allt större friskoleandel har lett till större årlig variation i utbudet av skolplatser vilket försvårar lokal- och trafikplanering

För att allt detta ska fungera är gemensam data och integrationer viktiga!

Under detta webinar kommer vi belysa skolval, skolskjuts, trafikplanering och mycket annat. Dessutom kommer vi avsluta med gruppdiskussioner kring aktuella ämnen som elevplacering och myndighetsutövning.

Rebus Användarmöte 2022

På grund rådande pandemi skjuts Rebus användarmöte 2022 från februari till augusti/september. För att ändå få möjlighet att stämma av nuläge och framtid samt visa upp bland annat vår nya exportmodul kommer vi att kalla till mindre möten över MS Teams 1-3 fabruari. Om ni känner att det finns frågor ni vill diskutera eller stämma av med oss får ni gärna kontakta oss innan så har vi möjlighet att komma förberedda till mötet och se till att rätt utvecklare finns tillgängliga för att svara på frågor. 

Rebus betaprogram

Rebus betaprogram är ett sätt för oss att säkerställa minimalt med fel när vi släpper
nya versioner av Rebus och RKM. Betaprogrammet ger dig som rebusanvändare
möjlighet att testa ny funktionalitet och förbättringar i programvaran innan
versionen publiceras publikt. 

Ansök om att bli Rebus betatestare genom att
skicka ett mail till carl.schalen@fskab.se.