Datum för grundkurs Rebus3 vår 2020

Kurstillfällen vår 2020:

10-11 mars
4 av 6 platser kvar

14-15 april
4 av 6 platser kvar

12-13 maj

 

För anmälan eller frågor kontakta rebuskurs@fskab.se

Migrering av mailserver

Migrering av mailservern till Exchange kommer att ske 20 november kl 12. Det blir ett avbrott på ca 10-15 minuter för vår mail under migreringen.

Datum för grundkurs Rebus3 höst 2019

Kurstillfällen hösten 2019:

11-12 sep

9-10 okt

4-5 dec – FULLBOKAD

För anmälan eller frågor kontakta rebuskurs@fskab.se

 

Rebuskurs 10-11/4 2019

Rebuskurs hos Forsler & Stjerna i Malmö 10-11 april. För information och anmälan, kontakta Rebus3kurs@fskab.se.

Rebuskurs 13-14/11 2018

Nya ägare

Forsler o Stjerna har förvärvats av Addnode Group.