Digitala lösningar för en hållbar framtid!

chess

Forsler & Stjerna är ett litet och stort företag på en och samma gång. Vi har en stor marknadsandel inom vår smala nisch. Vi är 28 medarbetare i bolaget men vi är samtidigt en del av en koncern med 20 bolag och 2700 anställda vilket innebär att vi har alla styrkor ett litet bolag har med korta beslutsvägar och familjär stämning, samtidigt som vi har styrkan av en gigantisk koncern. Vi är övertygade om att vi når bäst nytta om vi arbetar tillsammans. Det är därför en självklarhet för oss att utveckla våra produkter tillsammans med våra kunder.

 

Jesper Stjerna, VD
Senaste nytt
Webinar: DinTur pratar om export och automation

Din Tur är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept för kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Med hjälp av bland annat Forsler & Stjernas Exportmodul har de arbetat med schemalagda exporter och automatisering av exportflödet. De förser på så vis sina resenärer med dagsfärsk trafikdata för planerad trafik, dagligen, utan ​manuella ingrepp. Genom att aktivt arbeta med robotstyrd processautomation (RPA) frigörs tid och resurser från monotona, tidsödande uppgifter och manuella felkällor försvinner.

Läs mer
Tillgänglighetsanpassade tidtabeller

Vår lösning för tillgänglighetsanpassade tidtabeller klarar en granskning! Det kan konstateras efter att flera oberoende tillgänglighets-konsulter, Synskadades Riksförbund och Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har granskat dem.

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Däribland ingår många av våra kunders hemsidor med publicerade tidtabeller. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Läs mer