Forsler & Stjerna deltar i webinar med vårt systerbolag Sokigo och bolaget Mitt Skolval

Skolplacering, beslutsfattande och planering av skolskjuts 🚌
– en modern och flexibel lösning för kunden med ambitioner

https://www.linkedin.com/posts/sokigo_skolplacering-beslutsfattande-och-planering-activity-6790525931699150848-PMak