Datum för grundkurs Rebus3 höst/vinter 2020

8-9 september, 3 av 6 platser kvar
10-11 november, 6 av 6 platser kvar
Mer information finns under fliken Kurser.