Datum för grundkurs Rebus3 höst/vinter 2020

8-9 september
14-15 september
10-11 november
Mer information finns under fliken Kurser.