Datum för grundkurs Rebus3 vår 2020

Kurstillfällen vår 2020:

10-11 mars
4 av 6 platser kvar

14-15 april
4 av 6 platser kvar

12-13 maj

 

För anmälan eller frågor kontakta rebuskurs@fskab.se