Migrering av mailservern till Exchange kommer att ske 20 november kl 12.
Det blir ett avbrott på ca 10-15 minuter för vår mail under migreringen.