Välkommen

till Forsler & Stjerna

Forsler & Stjerna är Sveriges ledande mjukvaruutvecklare för planering av kollektivtrafik, skolskjuts och trafikinformation. Av våra 30 produkter och tjänster är vi stolta över att flera utgör standarder för branschen. Detta har genom åren gett oss en unik möjlighet att utveckla våra huvudprodukter så väl som att utveckla nya tjänster och hjälper Sveriges kollektivtrafik framåt. 

Forsler & Stjerna är ett litet och stort företag på en och samma gång. Vi har en stor marknadsandel inom vår smala nisch. Vi är 22 anställda i bolaget men vi är samtidigt med i en koncern med snart 2000 anställda. I den situationen har vi alla styrkor ett litet bolag har med korta beslutsvägar och familjär stämning, samtidigt som vi har styrkan av en gigantisk koncern.

Nyheter

Är du i branschen och intresserad av att bli en av oss?

Skicka ett mail och säg hej!