Välkommen

till Forsler & Stjerna

Forsler & Stjerna Konsult AB arbetar främst med programutveckling inom kollektivtrafikområdet.

Vi har utvecklat planeringssystemet REBUS som idag körs i full drift av 21 trafikföretag. Kring REBUS har vi tagit fram olika produkter såsom Reseplaneraren som används för resesökningar på nätet av många länstrafikbolag. Vi har även tagit fram appar för Apple och Android. Vi har också ett ärendehanteringssystem RESPONS som används av 11 län.

Vi har också medverkat i framtagning av programvara till ett flertal system för trafikantinformation. Vi jobbar också med skolskjutsplanering (Skjuts+).

Företaget startades 1990 och har 18 anställda.

Från och med halvårsskiftet 2017 är Addnode Group ny ägare av företaget.

Nyheter

Är du i branschen och intresserad av att bli en av oss?

Skicka ett mail och säg hej!